Imatra

Imatran palvelutaloyhdistys Oy

Alueellinen.fi 5

Tehtävämme sekä tavoitteemme on ylläpitää ja edistää vanhusten hyvinvointia. Palveluasuminen on kodinomainen ja turvallinen vaihtoehto itsenäiseen, avustettuun asumiseen omassa kodissa hoivapalvelujen ja tukitoimien turvin. Lisäksi tuotamme sotainvalideille tukipalveluja, sekä talon ulkopuolisille asiakkaille ateriapalveluja. Työntekijämme ovat hoitoalan ammattilaisia, jotka huolehtivat asiakkaiden hyvinvoinnista, asiakkaan omaa toimintakykyä tukien. Tavoitteenamme on auttaa ikääntyviä selviytymään kotonaan mahdollisimman pitkään. Palveluihimme kuuluvat esimerkiksi erilaiset avustamiset, kotihoito- ja sairaanhoitopalvelut sekä kotisiivous- ja asiointipalvelut. Panostamme myös työntekijöidemme jaksamiseen ja ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Osaamista ja laaja-alaisuutta työyhteisössä arvostetaan erityisesti. Hoitajien tuntema työnilo on myös yksi tekijä hyvään ja laadukkaaseen hoitoon.