Enontekiö

Käsivarren Paliskunta

Alueellinen.fi 5

Poronhoitoa harjoitetaan paliskuntajärjestelmän kautta. Kukin porotalousyrittäjä kuuluu osakkaana paliskuntaan ja hänen oikeutensa ja velvollisuutensa paliskuntaansa kohtaan määräytyvät omistajakohtaisen poromäärän mukaan. Paliskuntia on kaikkiaan 56 ja ne ovat rajoiltaan määriteltyjä, pinta-aloiltaan ja poromääriltään erikokoisia, taloudellista tulosta tekeviä poronhoitoyksiköitä. Paliskuntien tehtävänä on huolehtia omista poroistaan, estää niitä tekemästä vahinkoa ja menemästä muiden paliskuntien alueelle. Kullakin paliskunnalla on oma hallintojärjestelmä, jota johtaa osakaskokouksessa valittu poroisäntä. Lisäksi valitaan varaisäntä, rahastonhoitaja ja nelijäseninen hallitus.